Контакти

Централен офис

България
гр. София, ПК 1407,
ул. „Филип Кутев“ № 137
/бивш Винзавод/

Тел.: +359 2 868 48 29
Факс: +359 2 962 54 48
Е-mail: office@doly.net

Офис Плевен

България
гр. Плевен, ПК 5800
ул. „Никола Петков“ № 1

Обслужване по региони

Район 1. 088 582 5531
Район 2. 089 860 0803
Район 3. 088 422 0281
Район 4. 088 880 0982 и 088 545 3315
Район 5. 088 950 5109
Район 6. 088 763 0353
Район 7. 088 260 1491
обслужване по региони